Right menu

Advertising


Rybie Oko/Bazaar/Price list 

Bazaar price list

Tabela prowizji:

Rodzaj Aukcji

Prowizja

Uwagi

Aukcja bez gwarancji BAZARU bezpłatnie  
Aukcja z gwarancją BAZARU 10% dodatkowo Nabywca towaru pokrywa koszt jego dostawy przez BAZAR o ile Zbywca nie wskazał samego siebie jako ponoszącego ten koszt, prowizja potrącana jest z zapłaty przelanej na konto BAZARU
 
Uwaga! Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 5 ZŁ
Niezbędne do opłaty prowizji dane i numery kont znajdziesz pod adresem: Contact

Comments

Standard view   
RSS 2.0 E-mail to administrator Printerfriendly version Bugs
Reklamy Krokus: Open source ERP i CRM - Odoo (dawniej OpenERP)

Rybie Oko is dedicated to everyone. Everyone can volunteer and help with building, moderating and administration. Anyone who will be interested in creating his own vision of this forum can pick a part to go with. It can be as well existing section (ex. Humor, Waters, Links, etc.) or new one. If you are interested in creating RO fill this E-mail form and tell us what you would like to do. Existing Administrators and Moderators will decide if you deserve to do this.

Bazaar is moderated by: